+
Въпроси и отговори

Как да спасим краставичните листа от мана


Кажете ми как да спася листата на краставиците от мана? Листата вече са отгледани. Много спешно

Отговори:

Сигурен ли сте за това, изпратете ни снимка.